آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌ها

احیاء پایه نوزاد (HBB)
احیاء پایه نوزاد (HBB)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۳۳۹)
احیاء پایه (BLS)
احیاء پایه (BLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۴۵۰٬۰۰۰  ۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۴۷۳)
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم کشوری
 ۵۰۰٬۰۰۰  ۴۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۴۳۰)

وبینارها

وبینار احیا قلبی در دندانپزشکی
وبینار احیا قلبی در دندانپزشکی
قابل ثبت نام از همین سامانه
وبینار احیا پایه BLS
وبینار احیا پایه BLS
قابل ثبت نام از همین سامانه
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵
وبینار احیا پیشرفته  ACLS
وبینار احیا پیشرفته ACLS
قابل ثبت نام از همین سامانه
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ساعت ۰۸:۴۵
وبینار احیا قلبی در بارداری
وبینار احیا قلبی در بارداری
قابل ثبت نام از همین سامانه
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۴۵
وبینار دیس ریتمی های قلبی
وبینار دیس ریتمی های قلبی
قابل ثبت نام از همین سامانه
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۴۵
وبینار احیا قلبی در بارداری
وبینار احیا قلبی در بارداری
قابل ثبت نام از همین سامانه
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۰۸:۴۵
وبینار مدیریت راه هوایی
وبینار مدیریت راه هوایی
قابل ثبت نام از همین سامانه

وبینارهای قبلی

آخرین مقالات