بازآموزی تخصصی پزشکی را آنلاین تجربه کنید.

بهترین دوره های آموزشی با بهترین اساتید را برای شما فراهم کرده ایم.

گام اول:در سامانه Save Life ثبت نام کنید.

کافیست ابتدا با مشخصات و ایمیل ، ثبت نام کرده و با مراجعه به ایمیل یا تماس با ما کاربری شما فعال گردد.

گام دوم: دوره مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.

طبق فرایند از پیش تعریف شده ، جلسات هر دوره را بگذرانید و فعالیت های خود را کامل کنید.

گام سوم: آزمون نهایی را بدید و امتیاز آموزش مداوم یا گواهی معتبر بگیرید

در مرحله آخر در آزمون نهایی شرکت کنید و با قبولی در آزمون ، گواهی معتبر داخلی و خارجی یا امتیاز آموزش مداوم کشوری دریافت کنید.دوره های پیشنهادی