آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های دانشجویان علوم پزشکی

مدیریت هدفمند شکایات شایع در اورژانس
مدیریت هدفمند شکایات شایع در اورژانس
مدیریت کاهش هوشیاری
مجازی
اختلالات یون سدیم
اختلالات یون سدیم
مجازی
نارسایی حاد قلبی در اورژانس
نارسایی حاد قلبی در اورژانس
مجازی
مدیریت درد قفسه سینه (کد 247)
مدیریت درد قفسه سینه (کد 247)
مجازی
اختلالات الکترولیتی شایع
اختلالات الکترولیتی شایع
مجازی
تفسیر ABG
تفسیر ABG
مجازی
مدیریت اکسیژن تراپی
مدیریت اکسیژن تراپی
مجازی
احیا پایه پیش بیمارستانی
احیا پایه پیش بیمارستانی
مخصوص دانشجویان کادر درمان
مجازی
ترالی احیا
ترالی احیا
آشنایی با داروهای ترالی اورژانس
مجازی
احیا در بارداری
احیا در بارداری
آشنایی با مهارتهای احیا در مادر باردار و ملاحظات آن
مجازی
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
آشنایی با مهارتهای پیشرفته احیاء و کار گروهی در محیط بیمارستانی
مجازی
احیا پایه داخل بیمارستانی
احیا پایه داخل بیمارستانی
آشنایی با مهارتهای پایه در احیاء
مجازی
احیا پیشرفته نوزاد(NRP)
احیا پیشرفته نوزاد(NRP)
دارای گواهی
مجازی
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
احیاء پایه نوزاد (HBB)
احیاء پایه نوزاد (HBB)
دارای فقط گواهی بدون امتیاز
مجازی
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۶۴۴)