آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های غیر حضوری

تکنیک های اخذ نوار قلب
تکنیک های اخذ نوار قلب
در دست بررسی جهت گرفتن امتیاز آموزش مداوم
مجازی
۶۰۰٬۰۰۰ ﷼
اختلالات الکترولیتی شایع
اختلالات الکترولیتی شایع
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی