آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های حضوری

دوره درمان اختلال مصرف مواد افیونی و MMT
دوره درمان اختلال مصرف مواد افیونی و MMT
با گواهی رسمی مرکز ملی مهارتی وزارت بهداشت
مجازی
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼