آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

وبینار‌های آموزش مداوم و بازپخش

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ساعت ۰۹:۰۰
آشنایی با عوارض داروهای قلبی
آشنایی با عوارض داروهای قلبی
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین
شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰
دیس ریتمی های قلبی
دیس ریتمی های قلبی
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین
اکسیژن تراپی
اکسیژن تراپی
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین
خاتمه یافته
برخورد با درد قفسه سینه
برخورد با درد قفسه سینه
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین
خاتمه یافته
شناسایی و مدیریت شوک
شناسایی و مدیریت شوک
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین
خاتمه یافته
مبانی تئوری احیا در بارداری
مبانی تئوری احیا در بارداری
اطلاعات برنامه و بازپخش
آنلاین