آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های دارای گواهی

Advanced Cardiovascular Life Support
Advanced Cardiovascular Life Support
با گواهی انگلیسی
مجازی
۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
Basic Life Support
Basic Life Support
باگواهی انگلیسی
مجازی
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۱۰)
احیا پیشرفته نوزاد(NRP)
احیا پیشرفته نوزاد(NRP)
دارای گواهی
مجازی
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
احیاء پایه نوزاد (HBB)
احیاء پایه نوزاد (HBB)
دارای فقط گواهی بدون امتیاز
مجازی
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۶۴۴)
احیاء پایه (BLS)
احیاء پایه (BLS)
دارای فقط گواهی بدون امتیاز
مجازی
 ۴۵۰٬۰۰۰  ۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۶۹۰)
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
دارای فقط گواهی بدون امتیاز
مجازی
 ۵۰۰٬۰۰۰  ۴۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۶۰۱)