آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

کمک های اولیه پایه
کمک های اولیه پایه
مخصوص شهروندان و کارکنان اداری سازمان ها
مجازی
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
فوریت های پزشکی
فوریت های پزشکی
تخصصی هلال احمر- گواهی ضمن خدمت
مجازی
 ۵٬۷۵۰٬۰۰۰  ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼