آموزش پزشکی آنلاین

احیاء پیشرفته (ACLS)

دارای پنج امتیاز آموزش مداوم کشوری

این دوره بر اساس کورس ACLS انجمن قلب امریکا طراحی شده است و گروه هدف آن کادر حرفه ای درمان شامل پزشکان و پرستاران می باشد. 

 

احیاء پیشرفته (ACLS)
۵۰۰٬۰۰۰ ریال

احیاء پیشرفته (ACLS)
۵۰۰٬۰۰۰ ریال
ورود / ثبت‌نام

شرح

این دوره دارای پنج امتیاز آموزش مداوم کشوری است.

 

فهرست مطالب

جمع بندی احیاء پایه بالغین
۵دقیقه (ویدیو)
مرور و جمع بندی احیاء پایه بالغین
۰۴:۳۵
رویکرد سیستماتیک
۱۱دقیقه (ویدیو)
آشنایی با رویکرد سیستماتیک به بیماران
۰۱:۵۷
ارزیابی نیاز به احیاء
۰۱:۳۵
ارزیابی اولیه
۰۴:۲۴
ارزیابی ثانویه
۰۲:۴۱
مدیریت راه هوایی
۱۰دقیقه (ویدیو)
اصول مدیریت راه هوایی
۰۱:۱۰
راه های هوایی کمکی
۰۲:۲۵
تهویه با بگ ماسک (آمبوبگ)
۰۱:۵۸
راه هوایی پیشرفته
۰۴:۱۰
الگوریتم ایست قلبی
۷دقیقه (ویدیو)
الگوریتم احیاء پیشرفته
۰۶:۱۴
الگوریتم برادی کاردی
۹دقیقه (ویدیو)
الگوریتم برادیکاردی
۰۳:۱۲
تغییرات الگوریتم برادیکاردی 2020
۰۵:۲۶
الگوریتم تاکیکاردی
۱۱دقیقه (ویدیو)
الگوریتم تاکیکاردی
۰۴:۲۱
تغییرات الگوریتم تاکیکاردی 2020
۰۵:۵۴
مراقبت بعد از احیاء
۱۳دقیقه (ویدیو)
الگوریتم مراقبت بعد از احیاء
۰۳:۲۱
تغییرات الگوریتم مراقبت بعد از احیا 2020
۰۸:۵۲
معرفی گایدلاین 2020
۱۱دقیقه (ویدیو)
دسته بندی توصیه ها و سطح شواهد علمی در گایدلاین
۱۰:۰۹
تغییرات الگوریتم ایست قلبی
۷دقیقه (ویدیو)
الگوریتم ایست قلبی 2020
۰۶:۴۰
الگوریتم احیاء مادر باردار
۷دقیقه (ویدیو)
الگوریتم احیاء مادر باردار 2020
۰۶:۴۴
الگوریتم ACS
۱۰دقیقه (ویدیو)
الگوریتم ACS
۰۹:۰۵
الگوریتم CVA
۷دقیقه (ویدیو)
الگوریتم CVA
۰۶:۳۰
آزمون نهایی دوره ACLS
آزمون نهایی

مدرس(ها)


 حمیدرضا ریحانی
حمیدرضا ریحانی
 متخصص طب اورژانس--  AHA Instructor
 هادی عبدالهی
هادی عبدالهی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد -  AHA Instructor