امدادگر کمک های اولیه

هادی عبداللهی

معرفی

امدادگر کمک های اولیه

با گواهی مرکز ملی مهارتی وزارت بهداشت
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۵-۳۰ (۰۷:۴۵)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱ جلسه فعال از ۱۴ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: صفر
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  • قسمت های تئوری دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.
  • قسمت های عملی بر اساس تقویم آموزشی دوره، به صورت حضوری اجرا می گردد.
آمار دوره
 • حداکثر تعداد فراگیران: نامحدود
 • تعداد فراگیران جاری: ۲۸
جلسه ۱

کلاس های آنلاین دوره

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۲ ماه

درباره این جلسه

ظبق تقویم آموزشی اعلام شده
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
جلسه ۲

آشنایی با سیستم اورژانس و نقش امدادگر

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ ماه

درباره این جلسه

تعریف کمک های اولیه و اهمیت آن مسئولیت ها و نقش های امدادگر آشنایی با سازمان اورژانس کشور آشنایی با سازمان هلال احمر

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۳

آشنایی با وظایف و کارکرد سیستم های حیاتی بدن

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

سیستم تنفسی سیستم گردش خون سیستم عصبی سیستم اسکلتی-عضلانی

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۴

مواجهه با بیمار یا مصدوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

اصول برقراری ارتباط با بیمار و همراهیان بیمار بررسی صحنه حادثه حوادث ترافیکی آتش سوزی برق گرفتگی ایمنی صحنه حفاظت شخصی اقدام در زمان مواجهه با یک اورژانس نحوه درخواست کمک از 115

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۵

برخورد با مصدوم/بیمار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

مکانیسم آسیب اقدامات اولیه در اولین مواجهه با بیمار یا مصدوم ارزیابی اولیه ارزیابی ثانویه

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۶

ارزیابی بیمار غیرهوشیار و اقدامات احیای پایه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

مروری بر وظایف و کارکرد سیستم قلبی و تنفسی حمایتهای پایه حیات در بزرگسالان حمایتهای پایه حیات کودکان کار با AED انسداد راه هوایی در بزرگسالان / انسداد راه هوایی در کودکان و شیرخواران

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۷

فوریت های پزشکی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

اختلال هوشیاری تشنج گرمازدگی سرمازدگی سکته قلبی آلرژی و حساسیت سکته مغزی دیابت تنگی نفس و آسم

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۸

مسمومیت ها

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

مراقبتهای اولیه در مسمومیت با مواد خوراکی مراقبتهای اولیه در مسومیت با مواد استنشاقی مراقبتهای اولیه در مسمومیت با مواد مخدر مراقبتهای اولیه در گزش جانوران سمی

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۹

خونریزی و شوک

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

کنترل خونریزی شوک

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۱۰

آسیب های بافت نرم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

اقدامات اولیه در مراقبت از زخم انواع آسیبهای نسج نرم (اپیستاکسی، ترومای دهان و دندان، چشم، ....) اقدامات اولیه در مراقبت از سوختگی (حرارتی – شیمیایی) اقدامات اولیه در گازگرفتگی ها

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۱۱

اقدامات اولیه در کمک به مصدومین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

اقدامات اولیه در مواجهه با حوادث غیرمترقبه اقدامات اولیه در مواجهه با حوادث ترافیکی اقدامات اولیه در مواجهه با غرق شدگی اقدامات اولیه در مواجهه با برق گرفتگی

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۱۲

آسیب های اسکلتی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

شکستگی ها و در رفتگی ها اقدامات اولیه و بیحرکت سازی

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۱۳

جابجایی و حمل مصدوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ (۱۲:۱۲) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

اصول اولیه بیحرکت سازی ستون مهره ها اصول اولیه بیحرکت سازی اندامها اصول و روش حمل های اضطراری

جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
آزمون نهایی

آزمون نهایی دوره

محتوایی برای این آزمون در نظر گرفته نشده

بعد از گذاشتن سوالات، آزمون قابل دسترس میباشد ورود به آزمون
اساتــید
نظرات