آموزش پزشکی آنلاین

احیاء پایه بر اساس BLS

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای احیاگران طب

دور مجازی احیاء پایه قلبی بر اساس کورس BLS  انجمن قلب امریکا و برای گروه هدف کادر حرفه ای درمان در بیرون و داخل بیمارستان طراحی شده است. 

 

احیاء پایه بر اساس BLS
۵۰۰٬۰۰۰ ریال

احیاء پایه بر اساس BLS
۵۰۰٬۰۰۰ ریال
ورود / ثبت‌نام

شرح

این دوره دارای پنج امتیاز آموزش مداوم کشوری است. 

 

فهرست مطالب

احیاء پایه بالغین
۱۴دقیقه (ویدیو)
سناریو ایست قلبی
۰۳:۱۳
زنجیره بقا
۰۵:۱۰
نکات احیاء پایه بالغین
۰۵:۰۷
مهارت های احیاء پایه بالغین
۱۱دقیقه (ویدیو)
بررسی صحنه و بیمار
۰۲:۰۷
فشردن قفسه سینه
۰۳:۲۲
تنفس با ماسک جیبی
۰۳:۰۸
احیاء یک نفره بالغین
۰۱:۵۹
احیا دو نفره بالغین
۱۵دقیقه (ویدیو)
سناریو احیاء دو نفره
۰۶:۱۵
آشنایی با AED
۰۴:۲۸
آشنایی با بگ ماسک (آمبو بگ)
۰۲:۵۵
مهارت تهویه با آمبوبگ
۰۰:۵۱
کار گروهی
۱۳دقیقه (ویدیو)
سناریو کار گروهی ضعیف
۰۲:۰۴
پویایی تیم
۰۲:۴۱
کار گروهی خوب
۰۳:۱۶
نقش های احیاء و چیدمان تیم
۰۲:۳۱
ارتقاء کیفیت احیاء
۰۱:۴۱
احیاء پایه اطفال
۱۴دقیقه (ویدیو)
سناریو احیاء اطفال
۰۵:۱۱
نکات احیاء اطفال
۰۳:۳۱
AED اطفال
۰۱:۳۴
احیاء دو نفره اطفال
۰۳:۰۲
احیاء پایه شیرخواران
۱۴دقیقه (ویدیو)
سناریو احیاء شیرخواران
۰۶:۱۲
احیاء یک نفره شیرخواران
۰۳:۵۰
احیاء دو نفره شیرخواران
۰۳:۰۱
برطرف کردن انسداد راه هوایی (خفگی)
۴دقیقه (ویدیو)
خفگی بزرگسالان
۰۲:۲۷
خفگی شیرخواران
۰۱:۱۸
موارد خاص
۸دقیقه (ویدیو)
تنفس دهان به دهان
۰۲:۳۰
مدیریت ارست تنفسی
۰۲:۲۱
دادن تنفس با راه هوایی پیشرفته
۰۱:۲۹
فوریت های تهدید کننده حیات ناشی از اوپیوم
۰۱:۲۴
آزمون نهایی دوره
آزمون دوره

مدرس(ها)


 هادی عبدالهی
هادی عبدالهی
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد - AHA Instructor
 حمیدرضا ریحانی
حمیدرضا ریحانی
متخصص طب اورژانس - عضو هیات علمی دانشگاه مشهد - AHA Instructor